Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W sierpniu wpłynęło zajęcie komornicze na pokrycie innych należności niż alimenty wobec pracownika, który na pełnym etacie zarabia łącznie 4 tys. zł (płaca zasadnicza i 10% premii regulaminowej). Wypłaty są realizowane w ostatnim dniu miesiąca, w związku z tym już za sierpień i za wrzesień pracownik otrzymał jedynie 1633,78 zł (minimalna stawka netto przy podstawowych KUP i złożonym oświadczeniu PIT-2). Ile wynosi kwota wolna od potrąceń w jego przypadku od 1 października 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Kwota wolna od potrąceń od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wynosi 1673,78 zł dla pełnoetatowego pracownika, który ma podstawowe koszty uzyskania przychodu (KUP), złożył oświadczenie PIT-2 i nie jest uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego (PPK), jeśli egzekucja dotyczy świadczeń niealimentacyjnych. 

UZASADNIENIE

W 2019 r. nastąpiły dwie zmiany w prawie, które miały wpływ na sposób obliczania kwoty wolnej od potrąceń, o jakiej mowa w art. 871 k.p. Od 1 stycznia 2019 r. zmienił się sposób ustalania tej kwoty wskutek wejścia w życie przepisów o PPK. W efekcie wolna od potrąceń jest wartość wynagrodzenia za pracę stanowiąca:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy (w 2019 r. – 2250 zł), po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% powyższego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.
   

Ważne

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. obowiązuje niższa stawka podatkowa, wyższe KUP i mniejsza kwota zmniejszająca podatek.


Od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń należy stosować:

 • stawkę podatkową 17% (zamiast 18%) lub na wniosek pracownika – 17,75%,
 • podstawowe KUP w wysokości 250 zł miesięcznie, a KUP podwyższone – 300 zł, 
 • ulgę podatkową w wysokości 43,76 z (1/12 kwoty zmniejszającej podatek 525,12 zł), jeśli pracownik złoży oświadczenie PIT-2.

W takim razie obliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika z pytania, przy założeniu, że nie zawnioskował o stosowanie stawki podatkowej 17,75% przedstawia się następująco: 

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
  – emerytalna: 2250 x 9,76% = 219,60 zł
  – rentowa: 2250 zł x 1,5% = 33,75 zł
  – chorobowa: 2250 x 2,45% = 55,13 zł
  – razem: 219,60 zł + 33,75 zł + 55,13 zł = 308,48 zł
 2. Składka zdrowotna:
  – podstawa: 2250 zł - 308,48 zł = 1941,52 zł
  – składka pełna: 1941,52 zł x 9% = 174,74 zł 
  – składka odliczana od podatku: 1941,52 zł...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.