Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownikowi zastępującemu należy się nagroda jubileuszowa

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
155

Pracownica urzędu gminy jest zatrudniona na umowę na zastępstwo za nieobecnego pracownika od 7 października 2019 r. W dniu 20 listopada br. minie jej 25 lat pracy. Czy należy pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo wypłacić przysługującą nagrodę jubileuszową? Jeśli tak, to jak ją obliczyć, skoro w październiku otrzymała niepełne wynagrodzenie zasadnicze oraz premię w wysokości odpowiedniej do okresu pracy w tym miesiącu?

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na pytanie pierwsze, należy potwierdzić wypłatę nagrody jubileuszowej, jeżeli w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy pracownica nabyła prawo do nagrody jubileuszowej. Podstawową przesłanką do wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej jest fakt, że okres upoważniający go do nabycia nagrody upłynął w trakcie trwania stosunku pracy z obecnym pracodawcą. Aktualny pracodawca musi więc tę nagrodę wypłacić, bez względu na to, że umowa została zawarta na okres zastępstwa innego, nieobecnego pracownika. Umowa na zastępstwo jest umową o pracę, zaliczającą się do okresu zatrudnienia i nie wyłącza ona uprawnień m.in. do takiej nagrody. Nie jest też przeszkodą do wypłaty nagrody krótki bieżący staż pracy czyli u pracodawcy, u którego pracownik zdobył prawo do nagrody. Ważne jest tylko udokumentowanie stażu pracy. 

UZASADNIENIE

Jeśli chodzi o sposób obliczenia nagrody, to wynagrodzenie, według którego oblicza się wysokość nagrody jubileuszowej ustala się według zasad obowiązujących dla wyznaczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Z kolei ekwiwalent ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, ale z określonymi wyłączeniami, m.in. z wyłączeniem jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie. Jeżeli więc premia za październik (miesięczna) nie ma charakteru jednorazowego i przysługuje na podstawie regulaminu wynagradzania jednostki, to podlega wliczeniu po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę