Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnoetatowego

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
130

Pracownik skończył trzyletnią szkołę zawodową 31 sierpnia 2016 r. Od 1 września 2016 r. został zatrudniony na pół etatu i w tym wymiarze wciąż pracuje. Ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego w 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Z uwagi na staż urlopowy poniżej 10 lat oraz zatrudnienie na pół etatu, wymiar urlopu wypoczynkowego na 2019 r. pracownika zatrudnionego na pół etatu wynosi 10 dni.

UZASADNIENIE

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od tzw. stażu urlopowego danego pracownika oraz wielkości etatu. Przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy jest to odpowiednio w danym roku kalendarzowym: 20 dni, jeśli staż jest krótszy niż 10 lat, a gdy dłuższy – 26 dni. Te liczby oraz część etatu stanowią z kolei postawę obliczania puli urlopowej dla pracowników niepełnoetatowych, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 1-2 k.p.). 

Ważne

Staż urlopowy to suma okresów zatrudnienia pracownika, ukończonej nauki i tzw. okresów zaliczalnych (okresy przyjmowane do stażu na podstawie konkretnych przepisów, np. o pracy w gospodarstwie rolnym). 


Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy między nimi oraz sposób ich ustania. A w razie jednoczesnego pozostawania pracownika w dwóch stosunkach pracy dolicza się także okres poprzedniego niezakończonego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę