Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik odchodzi na emeryturę z dniem 15 listopada 2019 r. Czy może wykorzystać cały urlop za ten rok - 26 dni, czy należy wyliczyć mu go proporcjonalnie?

Odpowiedź

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi, który odchodzi na emeryturę w ciągu roku kalendarzowego przysługuje urlop proporcjonalny do przepracowanych dni w roku ustania stosunku pracy. Niemniej jednak, jeśli pracownik wykorzysta wcześniej urlop ponad normę, to nie ponosi żadnych konsekwencji.

Uzasadnienie

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W związku z przejściem pracownika na emeryturę pracodawca ma wiele obowiązków. Obowiązki te obejmują także właściwe rozliczenie się z pracownikiem z urlopu wypoczynkowego. 
Jeśli w ciągu roku ma miejsce rozwiązanie umowy o pracę, pracownikowi należy się urlop pro-porcjonalny do czasu przepracowanego w danym roku:

  1. u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wyko-rzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  2. u kolejnego pracodawcy w wymiarze:
    – proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrud-nienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
    – proporcjona...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.