Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik złożył wniosek o zastosowanie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy stawki 17,75% od 1 października do 31 grudnia 2019 r. Gdzie ten wniosek przechowywać?

ODPOWIEDŹ

Wniosek o stosowanie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy stawki 17,75% może być przechowywany wraz z dokumentami związanymi z naliczaniem i poborem podatku w odrębnym zbiorze. Jest również dopuszczalne umieszczenie go w dokumentacji pracowniczej. 

UZASADNIENIE

Dla każdego pracownika pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację pracowniczą, na którą składają się akta osobowe i dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, do której należą m.in. karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, jeśli go złożył. Tak wynika z art. 94 pkt 9a oraz § 2 i § 6 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie). 
Przepisy te nie zakazują pracodawcy przechowywania w tej dokumentacji oświadczeń pracownika dotyczących naliczania i opodatkowania wynagrodzenia, np. o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy PIT-2 (oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składane w celu pomniejszenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Jeśli więc pracodawca wykorzystuje tę możliwość, umieszcza wniosek o stosowanie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy stawki 17,75% w części B akt osobowych, ponieważ tu gromadzi oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, a wniosek jest składany już w podczas trwającego stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę