Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszym przedsiębiorstwie zmieniło się kierownictwo i związku z tym zamierzamy zmienić sposób wypłaty wynagrodzenia dla części pracowników. Chodzi przede wszystkim o osoby handlowców, oraz dyrektorzy regionalni. Osoby te mają wypłacane pensje składające się z wynagrodzenia zasadniczego, prowizji oraz dodatkowej nagrody za osiągniecie progu sprzedaży. Obecny zarząd chce nagrody za osiągniecia w sprzedaży wypłacać raz na kwartał. Do tej pory te wszystkie składniki wypłacane były w jednym terminie i traktowane jako jedna pensja. Czy jest możliwym rozłączenie tych wypłat?

Odpowiedź 

Oczywiście, od uznania pracodawcy zależy w jakim terminie wypłaci pracownikom nagrodę za osiągniecia w pracy, a wiec m.in. osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży. Ze względu na dotychczasową praktykę proponuję zmienić albo regulaminie pracy albo wręczyć tym pracownikom wypowiedzenia zmieniające, ze wskazanie ,że nagrody za osiągnięcie poziomo sprzedaży będzie wypłaca raz na kwartał.

Uzasadnienie

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Stąd data  10 każdego miesiąca jest datą , w której pracodawca ma obowiązek uznać rachunek pracownika, a jeśli by tego nie zrobił wówczas narusza prawa pracownicze. 
Warto pamiętać, że składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.