Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wymiar urlopu dla pracownika , który jest zatrudniony u kilku pracodawców

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
131

Od marca br. zatrudniony jest u nas pracownik, który jednocześnie przebywa na urlopie bezpłatnym u poprzedniego pracodawcy. Formalnie umowa o prace z poprzednim pracodawcą jeszcze nie wygasła. Obecnie tworzymy w naszym przedsiębiorstwie plan urlopów, stąd pytanie w jakim wymiarze przysługuje urlop temu pracownikowi? Czy należy zwrócić się do pierwszego pracodawcy o informację , ile urlopu wykorzystał w tym roku?

Odpowiedź 

Nie ma żadnej potrzeby, by zwracała się Pani pismem do pracodawcy, u którego pracownik jest nadal zatrudniony.  W stanie faktycznym opisanym w pytaniu znaczenie ma jedynie fakt, że pracownik ten rozpoczęła u państwa pracę w trakcie roku kalendarzowy. Znajomość ile dni urlopu wykorzystał pracownik u poprzedniego pracodawcy dotyczy sytuacji, gdy pracownik ma tylko jeden stosunek pracy. 

Uzasadnienie

Urlop to uprawnienie pracownika do odpłatnego wypoczynku związany ze stosunkiem pracy i jeśli pracownik jest zatrudniony jednocześnie u dwóch lub więcej pracodawców, to wymiar urlopu każdy z pracodawców  ustala niezależnie od siebie. Zatem do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, jak i okres pobierania nauki. Trzeba pamiętać, że w przypadku jednoczes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.