Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ile urlopu należy się niepełnoetatowemu nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie roku w placówce nieferyjnej

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
110

Jesteśmy samorządowym przedszkolem. Od 16 marca 2020 r. zatrudniliśmy nauczycielkę w wymiarze 20/25 pensum do pracy z dziećmi w wieku poniżej 6 lat. Ile urlopu wypoczynkowego należy jej się u nas?

ODPOWIEDŹ

Nauczyciel ma prawo do 24 dni urlopu wypoczynkowego w 2020 r.

UZASADNIENIE

Pełnoetatowym nauczycielom zatrudnionym przez cały rok w placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, do których nabywają prawo 1 stycznia każdego roku (art. 64 ust. 3 i art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 153 § 2 Kodeksu pracy, dalej: k.p.). Jeśli nauczyciel jest przyjmowany na część etatu w takiej placówce w trakcie roku, wówczas należny urlop oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu i okresu zatrudnienia (art. 64 ust. 5a w zw. z art. 154 § 2 i art. 1551 § 1 pkt 2 k.p.). Przy czym miesiąc kalendarzowy liczy się jako 1/12 z 35 dni, niepełne miesiące zaokrągla się w górę do pełnych miesięcy, a niepełny dzień urlopu – w górę do pełnych dni. W takim razie nauczyciel z pytania może wykorzystać w 2020 r. w przedszkolu 24 dni urlopu wypoczynkowego (20/25 x 35 dni = 28 dni x 10/12 = 23,33, po zaokrągleniu 24 dni). Tyle samo mu przysługuje również wtedy, gdy poprzednio pracował w placówce feryjnej. 

Ważne

Jeżeli na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.