Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak rozliczyć czas pracy pracownika odchodzącego w trakcie trwania okresu rozliczeniowego

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
105

W firmie obowiązuje 4–miesięczny okres rozliczeniowy. Pracujemy w podstawowym systemie czasu pracy. Z jednym z pracowników rozwiązujemy stosunek pracy 17 kwietnia, za porozumieniem stron. Do tego czasu, w marcu pracownik przepracował 185 godzin, a do 17 kwietnia – 104 godziny (styczeń i luty to odpowiednio 168 i 160 godzin). Nie były przekraczane normy dobowe. Jak rozliczyć czas pracy?

ODPOWIEDŹ

Doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej o 17 godzin, za które przysługuje dodatek 100% wynagrodzenia.

UZASADNIENIE

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5–dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym, co do zasady, 4 miesięcy. W okresie rozliczeniowym należy więc tak ułożyć pracownikom harmonogram pracy, by były przestrzegane  ustawowe normy. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 1 miesiąc, to można rozłożyć czas pracy nierównomiernie np. w jednym miesiącu przydzielić więcej godzin, a w drugim odpowiednio mniej, nie naruszając jednocześnie prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Jest to dopuszczalne ze względu na przeciętność normy tygodniowej. Dla danego okresu rozliczeniowego pracodawca wyznacza wymiar czasu pracy, przy czym w poszczególnych miesiącach dłuższego okresu liczba godzin może różnić się od nominału miesięcznego. 

Ważne

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. 

Zdarza się, że stosunek pracy ustaje przed upływem okresu rozliczeniowego. To zmusza do indywidualnego rozliczenia czasu pracy pracownika. Zwykle wtedy dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik nie realizuje w pełni rozkładu pracy, przygotowanego na d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę