Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak długo udostępniać w BIP dane osobowe kandydatów na wolne stanowiska w służbie cywilnej

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
90

Urząd administracji ma obowiązek obsadzania wolnych stanowisk w korpusie służby cywilnej w trybie otwartego naboru. Przysługuje mu również prawo przyjęcia na dane stanowisko innego kandydata z listy finałowych uczestników, jeśli poprzednio wybrana osoba odeszła w ciągu 3 miesięcy od nawiązania z nią stosunku pracy. Jak długo w tej sytuacji powinny być dostępne na naszej stronie internetowej dane kandydatów biorących udział w naborze na to stanowisko?

ODPOWIEDŹ

Dane kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej powinny być dostępne – zdaniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – przez trzy miesiące od dnia ich publikacji. 

UZASADNIENIE

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają warunki formalne na wolne stanowisko w służbie cywilnej, a także wynik naboru (konkursu) na to stanowisko stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (art. 29 ustawy o służbie cywilnej). Mają być zatem publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Obowiązek upublicznienia tych danych dotyczy również ponownego obsadzania stanowiska, jeśli – bez względu na przyczyny – pierwotnie wybrany kandydat z niego odejdzie w ciągu 3 miesięcy od nawiązania z nim stosunku pracy. Należy przyjąć, że to zobowiązanie obejmuje wszystkich uczestników konkursu, mimo że dyrektor generalny urzędu wybiera osobę do zatrudnienia na zwolnionym stanowisku z grupy pięciu finałowych kandydatów, z których jeden został zatrudniony za pierwszym razem (art. 33 ustawy o służbie cywilnej). 
 

Ważne

Optymalny okres upubliczniania danych kandydatów w naborze na dane stanowisko w służbie cywilnej wynosi 3 miesiące od dnia ic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę