Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Żeby przeciwdziałać COVID–19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy zdalnej, czyli np. w domu. Takie uprawnienie przewiduje specustawa. Nie wymaga ono zgody zatrudnionego.

Złożenie propozycji pracy zdalnej (poza miejscem stałego wykonywania) pracownikowi, który przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem (SARS–CoV–2, zwany COVID–19) – tylko taką możliwość miał pracodawca w wyjaśnieniach Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP), dostępnych na stronie internetowej www.pip.gov.pl. Ewentualna zgoda pracownika pociągała za sobą konieczność zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia pracy w domu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Dzięki art. 3 specustawy, czyli ustawy z 2 marca 2019 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) tryb jest dużo prostszy. Wystarczy polecenie wykonywania pracy zdalnej. I wskazanie okresu, w jakim ma być świadczona.  

Ważne

Pracodawca nie ma prawa wysłać przeziębionego pracownika na badania lekarskie bez jego zgody, żeby wykluczyć koronowirusa. 


Badanie na obecność koronowirusa mogłoby być przeprowadzone, jeśli zbiegłoby się z terminem kolejnego lekarskiego badania okresowego, jakiemu obowiązkowo podlegają osoby pozostające w stosunkach pracy, obok badań wstępnych i kontrolnych. PIP podkreśla, że obecne przepisy, w tym art. 229 kodeksu pracy (dalej: k.p.) dotyczący badań profilaktycznych, nie dają podstawy do kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. 
Zasadniczo lekarz zrealizuje badanie za zgodą osoby badanej, ale jej nie potrzebuje w razie wystąpienia zakażenia lub chorób zakaźnych. W takich przypadkach osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą być obowiązkowo hospitalizowane, a osoby, które z nimi przebywały – poddane kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu (art. 25 pkt 2 specustawy zmieniający przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 

Czego nie wolno pracodawcy w związku z koronawirusem*
 

Brak uprawnień do: Uzasadnienie
żądania, aby pracownik poinformował, w jakim kraju zamierza spędzić urlop wypoczynkowy, a także zabraniania mu wyjazdu do państwa, w którym istnieje duże r...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.