Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik złożył wniosek o zastosowanie wobec niego telepracy od początku maja 2020 r. z uwagi na sytuację rodzinną. Proponuje wykorzystywanie własnego sprzętu (laptop). Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić jego prośbę?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca może nie uwzględniać wniosku o telepracę, złożonego w trybie indywidualnym przez pracownika, który nie jest objęty art. 676 § 6–7 Kodeksu pracy (dalej: k.p.).

UZASADNIENIE

Pracownik jest uprawniony do złożenia wniosku o zastosowanie wobec niego telepracy na podstawie art. 676 § 5 k.p., bez względu na to, czy u pracodawcy obowiązuje porozumienie lub regulamin dotyczący tej formy świadczenia pracy. Pracodawca musi go rozpatrzyć pozytywnie, jeśli pracownik podlega art. 676 § 6–7 k.p., czyli, gdy jest rodzicem dziecka posiadającego:

  • zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, 
  • status osoby dorosłej (powyżej 18 lat), nad którym pracownik będzie sprawował opiekę.
     

Ważne

Pracodawcy wolno nie uwzględniać wniosku od pracownika podlegającego art. 676 § 6–7 k.p., jeżeli zastosowanie telepracy byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. 


Wnioski złożone przez innych pracowników mog...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę