Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ze względu na rozprzestrzeniające się przypadki zarażeń koronawirusem pracodawca polecił pracownikom pracę w domu. Jednak tylko część osób jest faktycznie zdrowa i może pracować. W związku z tym pojawił się problem i kilka osób twierdzi, że z tego powodu pracowała tzw. nadgodzinach. Czy istnieje możliwość weryfikacji, że dany pracownik jednak nie pracował ponad normalny wymiar czasu pracy?

Odpowiedź 

Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana, gdy istnieją  szczególne potrzeby pracodawcy. W sytuacji większej zachorowalności pracowników może zaistnieć konieczność pracy niektórych pracowników, jednak przy pracy zdalnej warto rozesłać do wszystkich  pracowników maila, że praca ponad limit dzienny pracy podlega zgłoszeniu przełożonemu i może być wykonywana wyłącznie po pisemnej zgodzie przełożonego.  W przeciwnym wypadku, to na pracodawcy istnieć będzie obowiązek udowodnienia, że nie było konieczności pracy w godzinach nadliczbowych. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Przy pracy zdalnej istnieje praktyczna konieczność ustalenia sposobu komunikowania konieczności pracy w godzinach nadliczbowych bez względu na fakt, czy praca ponad normę pracy jest inicjatywa pracownika czy też pracodawcy.  Jak już wspomniałem , jeśli tej procedury nie będzie, wówczas spór może przenieść się na drogę sadową i sprawi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę