Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę księgowość w urzędzie miasta. Ostatnio wpłynęło do naszego wydziału pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników. W piśmie komornik wskazał, że tytuł dotyczy dochodzonych świadczeń alimentacyjnych. Czy potrącenie z trzynastki alimentów odbywa się na zasadach ogólnych?

Odpowiedź 

Trzynasta pensja jest to dodatkowe wynagrodzenie rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, dlatego też podlega ono egzekucji świadczeń alimentacyjnych bez żadnych ograniczeń.

Uzasadnienie

Jak wspomniano tzw. trzynastka należy się pracownikom jednostek sfery budżetowej: 

  1. państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy;
  2. zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
  3. samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych o finansach publicznych;
  4. biur poselskich, senatorskich lub poselsko–senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych.

Pracownicy Ci nabywają prawo do tego dodatkowego wynagrodzenia po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. W myśl art. 87 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę