Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Koronowirus – zmiany w przepisach ważne dla pracowników i pracodawców

Artykuły | 1 kwietnia 2020 | NR 28
0 893

Rozprzestrzenianie się koronowirusa i negatywne skutki ekonomiczne wynikające z zaistniałej sytuacji spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach. Wprowadzenie rozwiązań prawnych zaproponowanych w ustawie z 20 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie działań osłonowych mających na celu zmniejszenie strat, jakie ponoszą przedsiębiorcy i pracownicy w czasie epidemii.

W momencie oddawania numeru do druku trwały jeszcze prace sejmowe nad projektem ustawy, dlatego w materiale zostały opisane zmiany zaproponowane w druku sejmowym nr 299.

Ochrona miejsc pracy 

Każdy pracodawca, a więc osoba fizyczna, osoba p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź