Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej miejscowości z powodu podejrzenia wykrycia koronawirusa zamknięto wszystkie żłobki, w tym także prywatne. Czy matki, które musiały zostały z dziećmi w domu mogą skorzystać z opieki nad dzieckiem? A co w sytuacji, gdy okres zamknięcia złobka będzie dłuższy niż 14 dni?

Odpowiedź 

Rodzicowi, który musi opiekować się dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły przysługuje zwolnienie od pracy w wysokości 14 dni z prawem do wynagrodzenia, jeśli zamknięcie wspomnianych instytucji związanych jest z profilaktyka wprowadzoną celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa ( COVID–19).

Uzasadnienie 

Do tej pory, tj. przed przed 8 marca 2020 r. zasiłek opiekuńczy przysługiwał ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem, 
  2. chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
  3. chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat;
  4. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat w przypadku: 
    a) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale o...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.