Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w służbie cywilnej przysługuje kolejna odprawa emerytalna

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
245

Członek korpusu służby cywilnej pracuje i jednocześnie pobiera emeryturę. Otrzymał już jedną odprawę emerytalną w innym zakładzie pracy, na podstawie kodeksu pracy. NIedługo odchodzi z pracy i chce pobrać odprawę emerytalną uzupełniającą. Czy należy mu się następna odprawa jako różnica między poprzednią 1–miesięczną a przysługującą na podstawie ustawy o służbie cywilnej?

Odpowiedź

W świetle orzecznictwa – choć oczywiście nie jest ono jednolite – może przysługiwać odprawa uzupełniająca.  

Uzasadnienie

Członkowi korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej, jednorazowa odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Zasadniczym warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalnej jest więc rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. W przypadku podjęcia zatrudnienia po uzyskaniu odprawy emerytalnej i następnie rozwiązania tego kolejnego stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę oraz w przypadku, kiedy pracownik otrzymał wcześniej odprawę rentową, ugruntował się pogląd w orzecznictwie, że pracownik, który już otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Ustawodawca określił prawo do tych świadczeń jako uprawnienie jednorazowe. Zatem nie ulega wątpliwości, że pracownik nie ma prawa do kolejnej odprawy emerytalnej w sytuacji, gdy rozwiązano z nim stosunek pracy po ponownym zatrudnieniu, a wcześniej już otrzymał odprawę emerytalną.
Ta reguła nie zostaje naruszona jedynie w przypadku gdy pracownik kończy w związku z przejściem na emeryturę kilka umów o pracę i z każdej z nich otrzymuje odprawę z tego tytułu. 
Określenie „przejście na emeryturę” oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika–emeryta na status wyłącznie emeryta, w związku z czym przewidziana w tym przepisie odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z tak rozumianym przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do tej od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.