Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

1. Osoby które były członkiem OFE i ZUS. Środki zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego członkiem OFE i na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu. Czy osoby upoważnione do dziedziczenia w OFE  jednocześnie dziedziczą środki zgromadzone na subkoncie w ZUS?

Tak, środki zgromadzone w OFE, jak i te na subkoncie emerytalnym w ZUS dziedziczą:

  • połowę otrzymuje małżonek zmarłej osoby ubezpieczonej,
  • drugą połowę osoby wskazane (uposażone) do otrzymania środków według oświadczenia złożonego wcześniej przez osobę zmarłą, która określa w oświadczeniu jaki procent środków przypada na daną osobę wskazaną do otrzymania środków. 

2. Jak należy rozumieć sytuację gdy ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i nie jest członkiem OFE. Czy w tym przypadku ubezpieczony musi złożyć oświadczenie o osobach uprawnionych do dziedziczenia?

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS informuje ubezpieczonego, który nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli ich nie ma – środki wchodzą w skład spadku.Jeżeli ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i nie jest członkiem OFE w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, podziału dokonuje ZUS na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Taki podział dotyczy środków zapisanych na subkoncie osób ubezpieczonych, które weszły na rynek pracy po 1 lutego 2014 r. i nie zawarły umowy z funduszem emerytalnym.

3. Czy w tym przypadku dziedziczenie dotyczy tylko osób które zostały zatrudnione po raz pierwszy po 1 lutym 2014 roku?

Osoba urodzona po 1968 roku ma złożone subkonto w ZUS. Osoba urodzona przed 1969 r., ma subkonto w ZUS tylko wtedy, gdy należy do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Na subkoncie zapisane są informacje dotyczące zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną, kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r., kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez Ciebie wieku niższego o 10 lat  od wieku emerytalnego, wysokości należnych i wpłaconych składek.

4. Czy ze  środków  zgromadzonych na subkoncie ZUS po przejściu na emeryturę będę również otrzymywała emeryturę?

Tak. Jednakże, obecnie jest przygotowana ustawa dotycząca środków zgromadzonych w OFE i trzeba będzie zdecydować o przeznaczeniu środków ulokowanych na rachunkach w otwartych funduszach emerytalnych. Zgodnie z projektem zmian środki te trafią na indywidualne konto em...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.