Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nr 37

Styczeń 2021

Przejdź do wydania

Zawartość dostępna online

POMOCNIK PŁACOWO-KADROWY

PIT-37 za 2020 roku – rozliczenie indywidualne

Paulina Matuszewska

ZASIŁKI

Obniżenie wymiaru czasu pracy, a ustalenie wynagrodzenia chorobowego

Paulina Matuszewska

Czy okresy niezdolności do pracy wykazane w świadectwie pracy mają wpływ na staż pracy i uprawnienia pracownicze

Paulina Matuszewska

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

Rozdzielność majątkowa a dochód osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS

Izabela Nowacka

Czy do stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia za granicą

Izabela Nowacka

Okres gotowości do pracy, a prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w określonej wysokości

Magdalena Kasprzak

WYNAGRODZENIA

Od 1 stycznia 2021 roku świadczenia pieniężne należne praktykantom i stażystom wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych

Paulina Matuszewska

Zmiana w zakresie dodatkowych składników wynagrodzenia pracowników – likwidacja dodatku do wynagrodzenia

Magdalena Kasprzak

BHP

COVID, a terminy i forma szkoleń BHP

Paulina Matuszewska

URLOPY

Obowiązek udzielenia pracownikowi 14 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego

Paulina Matuszewska

Ile wynosi wymiar urlopu macierzyńskiego w razie śmierci dziecka pracownicy

Izabela Nowacka

Urlop wypoczynkowy udzielony pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę – obowiązkowy dla pracownika

Magdalena Kasprzak

PRAWO PRACY

Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmniejszeniu etatu w ciągu roku

Paulina Matuszewska

CZAS PRACY

Obowiązkowe szkolenie w dniu wolnym od pracy, a czas pracy

Paulina Matuszewska