Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia za granicą

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
0 819

Pracownik doniósł dodatkowy dokument potwierdzający okres zatrudnienia za granicą (w Holandii). Jest to kopia zaświadczenia Marszałka Województwa potwierdzona za zgodność z oryginałem. Z tego zaświadczenia wynika, że tamtejsza instytucja ubezpieczeniowa uznała okres zatrudnienia za okres ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Czy pracodawca może uznać to do stażu pracy (dodatek za wysługę, nagroda jubileuszowa)?

Odpowiedź

Tak, p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź