Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jaki wpływ ma zmniejszenie etatu pracy do 1/2 od listopada 2020 roku na wymiar urlopu wypoczynkowego za 2020 rok?

Odpowiedź

Jeżeli pracownikowi przysługuje w roku urlop w wymiarze 20 dni, to wymiar urlopu po zmniejszeniu etatu powinien wynosić 19 dni na podstawie poniższego wyliczenia:
10/12 x 20 dni = 16,66 dnia po zaokrągleniu 17 dni.
1/2 x 20 = 10 dni i 2/12 (dwa miesiące w roku) x 10 dni (wymiar urlopu dla 1/2 etatu) = 1,66 dnia, po zaokrągleniu 2 dni
Zatem, wymiar urlopu wynosi 17 + 2 = 19 dni urlopu.
Jeżeli pracownikowi przysługuje w roku urlop w wymiarze 26 dni, to wymiar urlopu po zmniejszeniu etatu powinien wynosić 25 dni na podstawie poniższego wyliczenia.
10/12 x 26 dni = 21,66 dnia, po zaokrągleniu 22 dni,
1/2 x 26 dni = 13 dni i 2/12 (dwa miesiące w roku) x 13 dni (wymiar urlopu dla 1/2 etatu) = 2,166 dnia, po zaokrągleniu 3 dni.
Zatem, wymiar urlopu wynosi 22 + 3 = 25 dni urlopu.

Uzasadnienie

Wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu powyżej określony; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru określonego w ustawie.
Należy zaznaczyć, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Z tym, że okresy nauki nie podlegają sumowaniu.
Na podstawie art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiaru ogólne wymiary urlopów określone w art. 154 § 1 Kodeksu pracy. 
Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład
1. Wymiar urlopu pracownika z 11 letnim stażem pracy zatrudnionego na 1/2 etatu będzie wynosił:
1/2 etatu x 12/12 liczba miesięcy w roku x 26 dni (wymiar urlopu pracownika z 11 letnim stażem pracy) = 1/2  x 26 dni = 13 dni – wymiar urlopu wypoczynkowego.
2.Wymiar urlopu pracownika z 4 letnim stażem pracy zatrudnionego na
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.