Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy okresy niezdolności do pracy wykazane w świadectwie pracy mają wpływ na staż pracy i uprawnienia pracownicze

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
0 1225

Czy zwolnienie lekarskie (lub/i inne okresy nieskładkowe wypisywane w świadectwach pracy w punkcie 6.13) wliczają się do stażu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze takiej jak dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, urlop wypoczynkowy? Czy obliczając staż pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze nowego przyjmowanego pracownika należy odliczyć okresy nieskładkowe czyli okresy niezdolności do pracy?

Odpowiedź

Do wymiaru urlopu wlicza się czas staży pracy oraz pobierania nauki zgodnie z Kodeksem...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź