Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ile wynosi wymiar urlopu macierzyńskiego w razie śmierci dziecka pracownicy

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
12

Nasza pracownica poinformowała, że urodziła dziecko, które dwa dni po porodzie niestety zmarło. Czy pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego, a jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Odpowiedź

Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, tj. 56 dni. 

Uzasadnienie

Jednym z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest urlop macierzyński. Zwykle wynosi on 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie. Im więcej dzieci urodzonych w wyniku jednej ciąży tym dłuższy urlop. Przy tak przykrej sytuacji jak śmierć dziecka pracownica również ma prawo do urlopu lecz w wymiarze krótszym.
Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.