Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2021 r. stawka wynagrodzenia minimalnego wynosi 2800 zł. Do tej pory pracownik uzyskiwał 2 600 zł i na tą kwotę składało się zasadnicze 2400 zł, premia 200 zł. Czy od 1 stycznia można przyznać pracownikowi wyrównanie 200 zł? Czy powyższy sposób jego ustalenia jest prawidłowy?

Odpowiedź

Nie, nie jest prawidłowe przyznanie wyrównania jako stałego miesięcznego składnika.

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2021 r. wynagrodzenie minimalne z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 2 800 zł. Oprócz stawki zasadniczej, która ma być niższa od tej wartości, pracownik może otrzymywać uzupełniające składniki jak premie, nagrody, dodatek np. za warunki pracy czy dodatkowe umiejętności. 
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, ale bez:

  1. nagrody jubileuszowej;
  2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  5. do...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.