Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak u pracownika „zadaniowego” rozliczać godziny nadliczbowe

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
16

Od niedawna zatrudniamy pracownika w zadaniowym czasie pracy. W grudniu 2020 r. przepracował jedną wolną sobotę, za którą powinien do końca grudnia odebrać dzień wolny. Jednak tak się złożyło, że tego dnia nie wykorzystał. Jak rozliczyć taki czas pracy ? (wynagrodzenia płacimy 10 dnia następnego miesiąca).

Odpowiedź

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z ustawowych norm czasu pracy. Tak więc, zadaniowy system czasu pracy polega na takim wymierzeniu ilości zadań dla pracownika, aby miał on realną możliwość ich wykonania w normalnym czasie pracy tzn. w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Uzasadnienie

Przy zadaniowym systemie nie ewidencjonuje się godzin pracy pracownika ani nie określa godzin jej rozpoczęcia i zakończenia. Nie jest również wymagane układanie harmonogramu czasu pracy. Jednak nie oznacza to, że pracodawca nie musi mieć żadnej kontroli nad czasem pracy podwładnego, choćby ze względu na rozliczanie godzin nadliczbowych. Warto więc na piśmie uzgodnić jakie dni są dla pracownika dniami roboczymi, a w jakie ma wolne.   
Praca w takim systemie nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli pracuje ponad normy, bo ze względu na ilość nie jest on w stanie zrealizować zadań w norma...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.