Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jakie są skutki niepodwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia młodocianemu

Artykuły | 5 stycznia 2021 | NR 37
9

Zatrudniamy jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki, dwóch – w drugim roku i dwóch – w trzecim roku. Wskutek zmian personalnych w dziale płac, nie podwyższyliśmy im stawek minimalnych od 1 grudnia 2020 r. 31 grudnia 2020 r. (termin wypłat jest ustalony na ostatni dzień miesiąca) wypłaciliśmy wynagrodzenie na poprzednim poziomie. Jak naprawić ten błąd?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca musi dopłacić różnicę między stawkami obowiązującymi do 30 listopada i od 1 grudnia 2020 r. oraz odsetki ustawowe za okres opóźnienia. 

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie pracowników młodocianych zależy od: 

  • formy odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  • roku nauki, w którym jest młodociany – nie dotyczy przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: przeciętne wynagrodzenie) – powoduje zmianę stawek minimalnych od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.

Wynika to z § 19–20 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2020 r. wyniosło 5168,93 zł (5024,48 zł w II kwartale br.), stawki minimalne obowiązujące od 1 grudnia 2020 r. są wyższe niż w poprzednich trzech miesiącach – Tabela 1 na str. 21. 
 

Tabela. Minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych
W okresie nauki zawodu
Rok nauki Od 1 września
do 30 listopada 2020 r.
Od 1 grudnia 2020 r.
do 28 lutego 2021 r.
Pierwszy 251,22 zł
(5% x 5024,48 zł)
258,45 zł
(5% x 5168,93 zł)
Drugi 301,47 zł
(6% x 5024,48 zł)
310,14 zł
(6% x 5168,93 zł)
Trzeci 351,71 zł
(7% x 5024,48 zł)
361,83 zł
(7% x 5168,93 zł)
W okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Bez względu na stopień
zaawansowania
przyuczenia
200,98 zł
(4% x 5024,48 zł)
206,76 zł
(4% x 5168,93 zł)


Pracodawca, który wypłacił wynagrodzenie minimalne w niepodwyższonej wysokości musi uregulować różnicę między stawką przed i po podwyżce, tj. w przypadku pracownika:

  • w pierwszym roku nauki – 7,23 zł,
  • w drugim roku nauki – 8,67 zł,
  • w trzecim roku nauki – 10,12 zł.

Od te...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.