Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracownik cały zeszły rok był nieobecny w pracy. Najpierw korzystał przez cały rok z urlopu wychowawczego, później zawnioskował o udzielenie mu urlopu bezpłatnego do 30 czerwca 2019 r. W tej chwili, pomimo że okres udzielonego urlopu bezpłatnego zakończył się, pracownik nie stawił się do pracy wnioskując jednocześnie o urlop wypoczynkowy za 2018 i 2019 r. Czy ten urlop się naliczył skoro nie było go tak długo w pracy? Wcześniej cały urlop wypoczynkowy był wybrany.

ODPOWIEDŹ

Pracownik nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego za 2018 r. Nie nabył go także proporcjonalnie za 2019 r. skoro nie stawił się w pracy. Tak czy inaczej pracownik powinien poczekać na Państwa odpowiedz w przedmiocie udzielenia urlopu co samo w sobie stanowi istotne naruszenie obowiązków pracowniczych i Mozę stanowić podstawę wyciągnięcia przez Państwa konsekwencji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1552 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w przypadku pracowników powracających do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu bezpłatnego albo urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego lub zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - przy umowach na czas określony.
Przy urlopie wychowawczym , urlop wypoczynkowy nie ulegnie jednak obniżeniu, jeśli pracownik najpierw nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym (z dniem 1 stycznia), a dopiero potem skorzystał z urlopu wychowawczego. Zatrudniony zachowuje wtedy prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – zarówno wtedy, gdy wróci do pracy w tym samym roku kalendarzowym, jak i gdy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku i dłużej.
Jeśli z kolei Państwa pracownik przebywał na wychowawczym przez cały 2018 r., to w ogóle nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego. 
Co do urlopu bezpłatnego, gdyby przypadł po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, to wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego uległby proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystałby urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.
Natomiast zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - jeżeli okresy nieob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.