Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń
12 październik
Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
15 październik
Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 r. - pozostali płatnicy składek
27 październik
Zawarcie umowy o zarządzanie PPK dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.