Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem kadrową w dużej firmie zagranicznej, której zarząd znajduje się poza Polską. Słyszałam, że od września mają się zmienić przepisy wystawienia świadectwa pracy. Czy termin do wydania świadectwa pracy faktycznie ulegnie wydłużeniu?

Odpowiedź 

Faktycznie od 7 września br. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące, m.in. terminy wydania świadectwa pracy. Nadal należy wydać świadectwo co do zasady w ciągu 7 dni, a gdy pracodawca napotka obiektywne przeszkody, wówczas będzie mógł dostarczyć świadectwo pracownikowi w ciągu 14 dni. 

Uzasadnienie 

W myśl znowelizowanego art. 97 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztoweg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.