Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji pracownika

Artykuły | 6 marca 2024 | NR 71
0 102

Pracownik zawarł z pracodawcą umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie nauki na jednolitych magisterskich studiach prawniczych. Umowa ta przewidywała m.in. zobowiązanie pracownika do przepracowania 10 lat u pracodawcy po ukończeniu nauki (zdaniu egzaminu dyplomowego) pod rygorem zwrotu kosztów otrzymanych od pracodawcy świadczeń. Pracodawca w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika poniósł koszty, opłacając jego czesne w wysokości 30 000 zł i zwracając koszty dojazdu i jego noclegów. 27 listopada 2023 r. strony stosunku pracy zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę z 31 grudnia 2023 r. Pracownik na dzień zawarcia porozumienia nie ukończył podnoszenia kwalifikacji ani nie przepracował wymaganego przez pracodawcę okresu 10 lat. Warunków tych nie spełni także w dniu rozwiązania umowy o pracę. Pracownik obecnie studiuje na czwartym roku studiów. Czy w sytuacji zakończenia stosunku pracy na mocy porozumienia stron i wydania świadectwa pracy pracownik będzie zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu kosztów otrzymanych od pracodawcy świadczeń?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 103 (4) §...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź