Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy pracowników z kilkudziesięcioletnim stażem pracy u danego pracodawcy

Artykuły | 20 listopada 2023 | NR 70
0 252

Czy w świadectwie pracy pracownika urodzonego po 1948 r., który rozpoczął pracę na początku lat 80. i pracuje u jednego pracodawcy od ponad 40 lat, muszę wpisać wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego i okresy korzystania z urlopu bezpłatnego z całego okresu zatrudnienia?

Odpowiedź

W świadectwie pracy teg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź