Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jakim terminie powinny być wykorzystane dni opieki na dziecko, które kończy 14 lat

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
67

Pracownik ma dziecko, które ukończy w sierpniu 2020 r. 14 lat. Czy może skorzystać z 2 dni opieki w dowolnym czasie tego roku czy też do dnia jego urodzin?

ODPOWIEDŹ

Prawo do 16 godzin lub 2 dni zwolnienia od pracy z powodu opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat powinno być zrealizowane do dnia jego urodzin. 

UZASADNIENIE

Płatne zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pełnoetatowemu pracownikowi na dziecko, które nie osiągnęło wieku 14 lat (art. 188 § 1 kodeksu pracy, dalej k.p.). Liczba tych tzw. dni opieki na dziecko jest taka sama bez względu na liczbę dzieci. Zmniejsza się jedynie wtedy, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu, bo oblicza się je w takim przypadku proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.  

WAŻNE: Prawo do dni opieki nad dzieckiem wygasa z chwilą ukończenia 14 lat przez dziecko, jeśli jest tylko jedno, a gdy jest ich więcej – przez najmłodsze z nich. 

Kodeks pracy nie określa, w jaki sposób obliczyć wiek dziecka w kontekście dni opieki nad nim. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie art. 112 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 k.p. Przepis...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę