Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Oddelegowanie i równoległe zatrudnienie pracownika, a świadectwo pracy

Artykuły | 3 lutego 2022 | NR 50
0 656

Pracownik naszej firmy był zatrudniony na podstawie dwóch umów na 1/2 etatu każda. W ramach jednej z tych umów pracownik został oddelegowany do pracy w Szwecji na rok. Umowa była zawarta na czas nieokreślony i obecnie została rozwiązana. Pracownik nadal zatrudniony jest u nas na podstawie drugiej – równoległej umowy w ramach, której, wymiar jego czasu pracy został obecnie zwiększony do pełnego etatu. Pracownik domaga się od nas dwóch świadectw pracy – pierwsze świadectwo ma obejmować okres zatrudnienia w Polsce, a drugie uwzględniać czas oddelegowania. Czy w ramach zakończenia jednej umowy mamy obowiązek wydać pracownikowi dwa świadectwa pracy?

Odpowiedź
Nie, z tytułu zakończenia...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź