Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik nie stawił się do pracy i nie usprawiedliwił swojej nieobecności. Nie wpłynęło także żadne zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do pracy. Możliwe, że pracownik nie przyszedł do pracy, ponieważ kilka dni wcześniej złożył wniosek o urlop wypoczynkowy poza planem urlopowym, który nie został zaakceptowany przez przełożonego. Jego znajoma z pracy poinformowała, że nie ma również kontaktu z kolegą, ale w mediach społecznościowych widziała, że pracownik wyjechał na wakacje za granicę. Pracownik jest zatrudniony na kluczowym stanowisku, jego nieusprawiedliwiona nieobecność zakłóca tok pracy, jej organizację oraz spowodowała konieczność zlecenia innym pracownikom pracy w nadgodzinach. Czy możemy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.? Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pisemne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru? Czy jako przyczynę uzasadniającą rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym można podać nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, która trwa dopiero kilka dni?

Odpowiedź
W opisanej sytuacji, przy uwzględnieniu stanu faktyczneg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź