Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wynagrodzenia są u nas wypłacane 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zdarza się, że pracownicy otrzymują pieniądze na konta parę dni po tym terminie. Czy pracownikom przysługują wtedy odsetki za zwłokę, a jeśli tak, to jak je obliczyć?

Odpowiedź

Tak, jeśl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź