Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku ze zmianą zakresu działalności firmy zlikwidowaliśmy dwa stanowiska pracy. Pracownicy otrzymali wypowiedzenia umów o pracę z zachowaniem przysługujących im okresów wypowiedzenia. W wypowiedzeniach, jako przyczynę rozwiązania stosunków pracy wskazano likwidację stanowisk pracy. Jeden z pracowników zarzuca nam, że likwidacja była niepotrzebna, a reorganizacja w firmie jest wadliwa i grozi sądem. Czy likwidacja stanowiska pracy musi być uzasadniona?

Odpowiedź
Likwidacja stanowiska pracy może stanowić...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.