Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Jaka jest długość okresu wypowiedzenia pracownika, któremu dłuższy staż pracy upływa w jego trakcie

233

Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 września 2016 r. Pod koniec lipca br. wręczyliśmy mu wypowiedzenie 1-miesięczne, które upłynie 31 sierpnia. Czy jest to prawidłowe - czy może powinniśmy zastosować 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Kiedy umowa ulegnie rozwiązaniu?

ODPOWIEDŹ
Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ w jego trakcie upłynie 3-letni wewnętrzny staż pracy. Umowa o pracę ulegnie więc rozwiązaniu dopiero 31 października 2019 r.

UZASADNIENIE
Umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

Wówczas rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i na czas określony, jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący miesiąc albo jego wielokrotność kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

Należy przy tym zaznaczyć, że sam okres wypowiedzenia również zalicza się do stażu pracy, od długości którego zależy wymiar okresu wymówienia. Nie ustalamy więc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.