Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Jak rozwiązać umowę o pracę z chorującym pracownikiem

0 982

Pracownik, zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, przebywa na zwolnieniu lekarskim ponad 182 dni z powodu poważnej choroby. Po konsultacji ze specjalistami, po upływie tego okresu zasiłkowego nie wnioskował o świadczenie rehabilitacyjne (brak szans na odzyskanie zdrowia), lecz wystąpił o rentę, której nie otrzymał, ponieważ nie spełniał kryterium stażu pracy. Aktualnie ma zewidencjonowaną nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Wiemy, że stan zdrowia nie pozwala mu na powrót do pracy. W jaki sposób skutecznie rozwiązać z nim stosunek pracy?

ODPOWIEDŹ
Pracodawca może wypowiedzieć u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź