Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W lutym br. zmarła jedna z pracownic. Była mężatką, ale nie mieszkała z mężem. Ma dwoje dzieci, syna niepełnoletniego oraz 20–letnią córkę, która się nie uczy, ale była na utrzymaniu matki. Komu wypłacić i jak rozliczyć pozostałe po pracownicy należności?

ODPOWIEDŹ

Uprawnionymi do praw majątkowych po zmarłej pracownicy są: małżonek – wdowiec oraz syn.

UZASADNIENIE

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (art. 631 k.p.). 
W prawa majątkowe przekształcają się wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, które pracownik wypracował za życia. Mogą to być np.: wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, ekwiwalent za urlop, premie, trzynastka. 
Osobami uprawnionymi do nabycia praw majątkowych po zmarłym, są 
– oprócz małżonka, który nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków – dzieci: 

  1. do ukończenia 16 lat;
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Nie ma znaczenia, że małżonkowie nie mieszkali razem. Istotne, że byli w związku małżeńskim. Co do dzieci, to tylko niepełnoletni, uczący się syn nabywa prawo do należności po matce.   
Należności po zmarłej stanowią dla członka rodziny przychód z praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu w ten sposób, że od kwoty przychodu – bez potrącania kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek – oblicza się 17% zaliczkę. Przychód z praw majątkowych ujmuje się w informacji PIT–11, wystawionej na osob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.