Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dokonujemy potrąceń z wynagrodzenia pracownika na pokrycie świadczeń niealimenatycyjnych, egzekwowanych przez komornika. Ostatniego dnia sierpnia pracownik złożył oświadczenie, że jego żona straciła zatrudnienie w wyniku redukcji stanowiących skutek działań antykoronawirusowych, w związku z czym przysługuje mu podwyższona kwota wolna od potrąceń. Czy to oświadczenie wystarczy do zastosowania takiej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Tak, oświadczenie pracownika wystarczy do zastosowania podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń. Pracodawca może zażądać przedstawienia innych dokumentów na potwierdzenie danych w nim zawartych, lecz nie ma prawa ich kopiować ani przechowywać. 

UZASADNIENIE

Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń, wskazanych w art. 871 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.), o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu przewiduje obowiązujący od 16 maja 2020 r. art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Przepis ten pozwala na takie rozwiązanie, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Nie określa jednak zasad dokumentowania tych zdarzeń. Resort pracy uważa, że w tej sytuacji należy zastosować ogólną zasadę określoną w art. 6 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Dzięki niej pracownik może przedłożyć pracodawcy zarówno oświadczenie, jak i inne dowolne dokumenty na potwierdzenie zaistniałych okoliczności. 

Z wyjaśnień urzędowych: Przepisy ustawy nie przewidują dla pracodawcy instrumentów, za pomocą których będzie on mógł weryfikować, czy członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu w związku z podjętymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działaniami służącymi zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zastosowanie będzie tu miała zatem ogólna zasada prawa cywilnego, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2020 r., Dziennik Gazeta Prawna (DGP) z 4 czerwca 2020 r. 

Przy dokumentowaniu prawa pracownika do podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń pracodawca musi pamiętać o ochronie danych osobowych. Zasady jej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.