Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dokonujemy potrąceń z wynagrodzenia pracownika na pokrycie świadczeń niealimenatycyjnych, egzekwowanych przez komornika. Ostatniego dnia sierpnia pracownik złożył oświadczenie, że jego żona straciła zatrudnienie w wyniku redukcji stanowiących skutek działań antykoronawirusowych, w związku z czym przysługuje mu podwyższona kwota wolna od potrąceń. Czy to oświadczenie wystarczy do zastosowania takiej kwoty?

ODPOWIEDŹ

Tak, oświadczenie pracowni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź