Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ile umów na czas określony można zawrzeć z tym samym pracownikiem

Artykuły | 28 stycznia 2021 | NR 38
0 693

Umowa o pracę została zawarta na okres od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Kolejną podpisaliśmy na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Prawdopodobnie w kolejnym roku znowu zostanie zatrudniony. Po jakim czasie można zatrudnić pracownika kolejny raz limit 33 miesiące lub 3 umowy były liczone od nowa?

Odpowiedź

Nie ma już ża...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź