Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Część naszych pracowników pracowała zdalnie z uwagi na zagrożenie COVID-19 do końca sierpnia 2020 r. Chcemy jednak wrócić do tego sposobu świadczenia pracy. Na jak długo wolno wyznaczyć kolejny okres pracy zdalnej?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca ma prawo polecić wykonywanie pracy zdalnej maksymalnie na 3 miesiące po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

UZASADNIENIE

Pierwotnie instytucja pracy zdalnej miała obowiązywać do 4 września 2020 r. Ta data wynika z art. 36 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa). Według tego przepisu, art. 3 specustawy dotyczący pracy zdalnej traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie specustawy, czyli od 8 marca 2020 r. 

Ważne

Praca zdalna to wykonywanie na polecenie pracodawcy, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania.


Dzięki nowelizacji at. 3 ust. 1 specustawy nastąpiło przedłużenie możliwości stosowania pracy zdalnej. Od 5 września 2020 r. przepis ten pozwala pracodawcy polecić taką pracę w okresie stanu zagrożen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę