Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w umowie o pracę można zastrzec jej rozwiązanie tylko za porozumieniem

Artykuły | 29 stycznia 2020 | NR 26
124

Pracownik zgodził się przedłużyć umowę o pracę pod warunkiem, że będzie mógł ją rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron. Czy taki zapis można umieścić w jej postanowieniach?

ODPOWIEDŹ

Dopuszczalne jest zamieszczenie w umowie o pracę zastrzeżenia, że wyłącznie pracownik ma prawo ją rozwiązać w każdym czasie na podstawie porozumienia stron. Przyznanie takiego uprawnienia również pracodawcy byłoby jednak nieważne jako naruszające zasadę uprzywilejowania pracownika. 

UZASADNIENIE

W umowie o pracę wolno wpisać inne, niż jej istotne elementy wskazane w art. 29 § 1 kodeksu pracy (dalej k.p.), warunki uzgodnione między stronami (pracodawcą i pracownikiem). Zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika, mogą one stanowić odstępstwa od regulacji przewidzianych w przepisach prawa pracy, o ile są korzystniejsze dla pracownika (por. art. 18 § 1 k.p. oraz wyrok Sądu Najwyższego 9 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 625/99). Postanowienia mniej korzystne są na mocy art. 18 § 2 k.p. nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Ważne

Klauzula umowna upoważniająca pracodawcę i pracownika do rozwiązania stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, na mocy porozumienia stron jest nieważna (uchwała Sądu Najwyższego z 15 kwietnia 1994 r., sygn. akt I PZP 14/94, OSNAPiUS 1994/3/40). 


Żeby zapis w umowie o pracę o jej rozwiązaniu za porozumieniem stron w każdym czasie był zgodny z art. 30 § 1 pkt 1 k.p. i nie naruszał innych regulacji prawa pracy musi być korzyst...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę