Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pytanie o ciążę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest dopuszczalne

Artykuły | 28 września 2020 | NR 34
47

Czy pracodawca przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną z przyszła pracownicą w trakcie rekrutacji może zadać pytanie, czy jest ona w ciąży. Ostatnio nasz dział personalny poszukiwał pracowników d magazynu, których zadaniem jest wykładanie towarów na półki. Jedna z osób po zadaniu takiego pytania stwierdziła, ze jest to niedopuszczalne. Czy pracownik rekrutujący mógł zadać takie pytanie? 

Odpowiedź 

Tak, jeśli obowiązki przyszłej pracownicy związane będą z pracami, które nie mogą wykonywać kobiety w ciąży, to takie pytanie może być zadane i nie można stawiać zarzutu dyskryminacji przy zatrudnieniu. 

Uzasadnienie

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w zdaniu wcześniejszym.
Zgodnie z art. 176 § 1 Kodeksu pracy kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. I tak dla kobiet...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.