Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRAWO PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

7 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Czy pracodawca może mieć tylko jeden kwestionariusz osobowy

185

Czy zamiast dwóch odrębnych kwestionariuszy osobowych dla kandydata i pracownika pracodawca może stworzyć jeden, umieszczając w nim zapis, że dane osobowe są w nim podawane dobrowolnie?

ODPOWIEDŹ 


Pracodawca ma prawo stworzyć tylko jeden kwestionariusz osobowy zamiast dwóch oddzielnych dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Od kandydata do pracy może jednak wymagać podania tylko tych danych, które są dozwolone. Miejsca na wpisanie danych osobowych, które udostępnia wyłącznie pracownik, powinny pozostać puste na etapie rekrutacji, a po nawiązaniu stosunku pracy – uzupełnione. 

UZASADNIENIE


Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już oficjalnych wzorów kwestionariuszy osobowych dla osób ubiegających się o pracę i pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępnia wprawdzie dwa szablony w swoim Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.gov.pl, w zakładce Pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnieniem, nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku z nich korzystać. Może stworzyć własny wzorzec kwestionariusza:

  •     oddzielnie dla kandydatów do pracy i pracowników albo 
  •     wspólny do wypełnienia prze obie wymienione grupy osób lub 
  •     wyłącznie dla pracowników, a w przypadku osób uczestniczących w rekrutacji opierać się na danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV czy list motywacyjny). 

W każdym z tych wariantów musi przestrzegać przepisy o ochronie danych osobowych. 

WAŻNE:

Pracodawca pozyskujący dane osobowe kandydata do pracy i pracownika, mieszczące się w kodeksowych katalogach, nie potrzebuje zgody tych osób. 

Listy danych osobowych, które udostępnia kandydat do pracy i pracownik są zawarte w art. 221 § 1-3 k.p. – patrz tabela poniżej. Wszystkie inne dane osobowe niż tu wymienione, przekazane pracodawcy z własnej inicjatywy albo na wniosek pracodawcy, mogą być przez niego przetwarzane wyłącznie za zgodą tych osób. Zgoda ma by dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym wyrażeniem woli w formie oświadczenia lub określonego działania.
 

Osoba ubiegająca się o pracę
Lp. Zakres danych osobowych Rodzaj danych osobowych
1.

Dane przekazywane bez względu na rodzaj lub stanowisko pracy

Imię̨ (imiona) i nazwisko 
Data urodzenia
Dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy – nie ma definicji takich danych, ale przyj...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.