Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracę w gospodarstwie rolnym teściów można wliczyć do stażu pracy

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
183

Pracownica urzędu gminy, w okresie od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1988 r. pracowała i prowadziła gospodarstwo rolne należące do swoich teściów, gdzie w tym czasie mieszkała. Czy w/w okres można zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody jubileuszowej?

Odpowiedź

Okres pracy w gospodarstwie rolnym wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia bądź wysokość różnego rodzaju świadczeń ze stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Uzasadnienie

Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
     

Ważne

Zasad tych nie stosuje się, a więc pracę w rolnictwie pomija w stażu pracy, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę