Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wystawiliśmy świadectwo pracy na koniec września 2019 r., nie zmieniając treści pouczenia o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem o jego sprostowanie do pracodawcy i do sądu. W efekcie jest tam wpisane 7 dni na te czynności, a powinno być 14 dni. Czy należy to świadectwo skorygować, mimo że ten dłuższy termin już upłynął?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca powinien sprostować św...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź