Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czwarta umowa na czas określony, a obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
55

Nasz pracownik był zatrudniony już trzykrotnie na podstawie umów na czas określony. Każda z tych umów trwała nie dłużej niż 6 miesięcy. Ze względu na trudną sytuację finansową firmy i niepewny rynek, pracodawca chce zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas określony. W jakich przypadkach jest to dopuszczalne skoro nie jest to zastępstwo ani praca sezonowa?

Odpowiedź

Pracodawca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy na czas określony, bez względu na obowiązujące ograniczenia dotyczące liczby takich umów, w przypadku, gdy wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, a uzasadniające takie zatrudnienie. 

Uzasadnienie

Umowy zawierane na czas określony są ograniczone czasowo i liczbowo. Okres zatrudnienia na podstawie takich umów (lub jednej umowy) nie może być dłuższy niż 33 miesiące, a łączna ich liczba nie może przekraczać trzech umów. Od tej zasady przewiduje się jednak wyjątki, które umożliwiają zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na czas określony bez stosowania tych ograniczeń. Dotyczy to przypadków, gdy pracownik jest zatrudniany: na tzw. zastępstwo; do prac dorywczych lub sezonowych; w celu wykonywania pracy przez okres kadencji; a także gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Jedynie w takich okolicznościach dopuszcza się nielimitowane zawieranie umów na czas określony, o ile ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.
O ile, pierwsze trzy przypadki nie budzą wątpliwości interpretacyjnych, o tyle zwrot „obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy” łączy się z szeregiem pytań i obiekcji. Analizy i komentarze wskazują, że w każdym przypadku zawarcia takiej tzw. „obiektywnie uzasadnionej” umowy na czas określony konieczna jest indywidualna ocena łącznego spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze, taka umowa musi służyć zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania pracodawcy, a po drugie – jej zawarcie jest niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Tym samym, musi spełniać warunki stosowane również w pozostałych przypadkach uprawniających do zatrudnienia na czas określony bez ograniczeń.
Wspomniane „obiektywne przyczyny” zawarcia umowy na czas określony powinny polegać na zaspokojeniu tymczasowego zap...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.