Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Co grozi pracodawcy, który pozwolił pracownikowi pracować bez pisemnej umowy

Artykuły | 27 września 2019 | NR 22
205

Pierwsza umowa o pracę na czas określony (16 miesięcy) skończyła się 30 września. Pracownik nadal pracował po tym dniu, mimo braku nowej umowy na piśmie. Otrzymał ją dopiero na koniec miesiąca, przed wypłatą wynagrodzenia. Co za to grozi pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pracodawcy, który nie potwierdził na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł. 

UZASADNIENIE

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, ale jest również ważna przy niezachowaniu tej formy (art. 29 § 2 zd. 1 k.p. oraz m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 1976 r., I PRN 66/76). Zatem nawet ustne ustalenia czy dopuszczenie do pracy (jak w pytaniu) mają być traktowane jako wiążąca umowa o pracę (uchwały Sądu Najwyższego  z 11 maja 1976 r., I PZP 18/76, OSNCP 1976/11/241 oraz z 30 maja 1979 r., I PZP 11/79, OSNCP 1979/11/212, a także wyrok Sądu Najwyższego  z 6 października 2010 r., II CZ 102/10, OSNC – zb. dodatkowy 2011 nr A poz. 22). 
 

Ważne

Pracodawca nie poniesie negatywnych konsekwencji z powodu braku niezapewnienie umowy o pracę na piśmie dla pracownika. Może się ich spodziewać, jeśli w kodeksowym terminie nie potwierdzi faktu jej zawarcia. 


Niewypełnienie obowiązku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracown...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.