Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Po 26 kwietnia 2023 r. w zakładzie pracy mieliśmy kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor kontroli w protokole zarzucił nam brak sporządzenia i wydania informacji o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 k.p. pracownikowi, który został przejęty w trybie art. 23 (1) k.p. Chcemy złożyć do tego protokołu pisemne zastrzeżenia. Czy możemy?

Odpowiedź

Na praco...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź